ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XII

Скликання:

VIII

Вид:

В цілому

Номер:

17

Дата реєстрації:

03.02.2022

Проголосовано:

17.02.2022 15:04:56

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  23
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  1
 • Не голосували
  2
 • Відсутні
  16

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ ХРОНОЛОГІЯ ДОКУМЕНТУ

ДРУК РІШЕННЯ

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 17УКРАЇНАДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬБАХМУТСЬКА РАЙОННА РАДА8 СКЛИКАННЯРІШЕННЯ________________ Бахмут № _____________


Про умови оплати праці посадових осіб виконавчого апарату Бахмутської районної ради Донецької області
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна радаВИРІШИЛА:
 1. Затвердити умови оплати праці посадових осіб виконавчого апарату Бахмутської районної ради Донецької області згідно з додатком, що додається.

 2. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку району, підприємництва та малого бізнесу, бюджету і фінансів Бахмутської районної ради Донецької області (Ткаченко).Голова районної ради Світлана КІЩЕНКОЗАТВЕРДЖЕНОРішення районної ради_______________ № ________Умови оплати праці посадових осіб виконавчого апаратуБахмутської районної ради Донецької області
 1. Умови оплати праці посадових осіб виконавчого апарату Бахмутської районної ради Донецької області (далі - Умови оплати праці) розроблено відповідно до Кодексу законів про працю України, Бюджетного кодексу України, статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами) (далі - Постанова).

 2. Ці Умови оплати праці поширюються на голову районної ради, заступника голови районної ради, керуючого справами виконавчого апарату районної ради та інших посадових осіб виконавчого апарату Бахмутської районної ради Донецької області (далі - посадові особи районної ради).

 3. Видатки, пов'язані з оплатою праці посадових осіб районної ради, можуть здійснюватися за рахунок:
 1. коштів районного бюджету відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України;

 2. відповідної субвенції з державного бюджету згідно з законом України про Державний бюджет України на відповідний рік;

 3. інших незаборонених законодавством України джерел.4. Структура та чисельність виконавчого апарату Бахмутської районної ради Донецької області (далі - районна рада) затверджуються рішенням районної ради за пропозицією голови районної ради.5. Голова районної ради має право встановлювати посадовим особам районної ради посадові оклади відповідно до затверджених Постановою схем посадових окладів.6. Конкретний розмір посадового окладу встановлюється в штатному розписі, який затверджується розпорядженням голови районної ради.27. Надбавка за ранг посадовим особам виплачується в розмірах, визначених Постановою, відповідно до присвоєного посадовим особам рангу в межах відповідної категорії посад згідно з законодавством України про службу в органах місцевого самоврядування. Підставою для нарахування і виплати зазначеної надбавки є розпорядження голови районної ради про присвоєння рангу посадовій особі.8. Голова районної ради видає розпорядження про виплату посадовим особам районної ради:
 1. надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови;

 2. доплати за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності;

 3. надбавки за почесне звання "заслужений";

 4. надбавки за вислугу років.9. Конкретні розміри надбавок та доплат, зазначених в цих Умовах оплати праці, визначаються Постановою. Доплата за науковий ступінь та надбавка за почесне звання виплачуються посадовим особам, якщо їх діяльність збігається за профілем з науковим ступенем або почесним званням.10. Голова районної ради має право своїм розпорядженням установлювати посадовим особам районної ради:


 1. надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі до 50 відсотків (включно) посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за вислугу років. Конкретні умови та порядок встановлення надбавок визначаються у положенні про встановлення надбавок працівникам виконавчого апарату районної ради, яке затверджується розпорядженням голови районної ради;

 2. доплату за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу та за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника у розмірах та в порядку, визначеному Постановою.11. Розмір надбавок залежить від особистого внеску посадових осіб районної ради в загальний результат роботи ради.12. Надбавка за виконання особливо важливої роботи носить тимчасовий характер і може встановлюватися лише на чітко визначений термін - період3виконання певної роботи, з метою стимулювання, прискорення її виконання та підвищення якості виконуваної роботи.13. Голова районної ради має право здійснювати преміювання посадових осіб відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці. Конкретні умови, порядок та розміри преміювання визначаються у положенні про преміювання, яке затверджується розпорядженням голови районної ради.14. Голова районної ради має право надавати посадовим особам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати. Конкретний розмір допомог зазначається у розпорядженні голови районної ради.15. Преміювання голови районної ради та заступника голови районної ради, установлення їм визначених Постановою надбавок та доплат, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та допомоги для оздоровлення здійснюється у порядку та розмірах, визначених Постановою, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається районною радою. Таке рішення може прийматись як на початку поточного періоду (місяць, квартал, рік), так і за його підсумками.16. Надбавка за високі досягнення у праці голові районної ради та заступнику голови районної ради може встановлюватися на місяць, квартал, рік.17. Голові районної ради та заступнику голови районної ради можуть встановлюватися такі види премій:
 1. місячна, квартальна та премія за підсумками роботи за рік відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи ради;

 2. премія до державних і професійних свят, ювілейних дат.
 1. Розмір премії встановлюється у відсотках до посадового окладу та не має обмежень.

 2. Протягом року розмір премії може бути збільшено або зменшено, виходячи із їх особистого вкладу у загальні результати роботи районної ради. Збільшення розміру премії здійснюється у межах загального місячного / квартального/річного фонду преміювання з урахуванням економії коштів.

  4

 3. Нарахування і виплата місячних премій голові районної ради та заступнику голови районної ради здійснюється щомісячно за фактично відпрацьований час. Премії не виплачуються під час відпусток, тимчасової непрацездатності, навчання з метою підвищення кваліфікації та в інших випадках, передбачених чинним законодавством. Премії до державних та професійних свят, ювілейних дат та річні премії не залежать від фактично відпрацьованого часу в місяці, в якому вони виплачуються.

 4. Преміювання голови районної ради та заступника голови районної ради з нагоди державних і професійних свят та ювілейних дат (з нагоди 50, 55, 60, 65-річчя) здійснюється у розмірі до 100 відсотків (включно) посадового окладу на підставі рішення районної ради в межах фонду преміювання та економії фонду оплати праці.

 5. Премія виплачується не пізніше терміну виплати заробітної плати за розрахунковий місяць, у виняткових випадках - у місяці, що настає за розрахунковим.

 6. Проект рішення про умови оплати праці голови районної ради та заступника голови районної ради готується відділом бухгалтерської служби виконавчого апарату Бахмутської районної ради Донецької області та вноситься на розгляд депутатів районної ради.

 7. Виплата надбавок та премій посадовим особам районної ради здійснюється за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної плати.

 8. Нарахування середньої заробітної плати для оплати відпусток, тимчасової непрацездатності, навчання з метою підвищення кваліфікації та в інших випадках, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

 9. Заробітна плата посадових осіб підлягає індексації відповідно до чинного законодавства України.

 10. Видатки, пов'язані з оплатою праці посадових осіб, здійснюються в межах асигнувань на оплату праці, затверджених у кошторисі районної ради на відповідний рік.Головний бухгалтер відділу бухгалтерськоїслужби виконавчого апарату Бахмутськоїрайонної ради Донецької області Юлія БАРНИЧЛИСТ ПОГОДЖЕННЯдо проекту рішення Бахмутської районної ради Донецької області«Про умови оплати праці посадових осіб виконавчого апаратуБахмутської районної ради Донецької області»ПІДГОТОВЛЕНОГоловний бухгалтер відділу бухгалтерськоїслужби виконавчого апарату Бахмутськоїрайонної ради Донецької областіЮлія БАРНИЧПОГОДЖЕНОНачальник відділу організаційної роботита інформаційної політики виконавчогоапарату Бахмутської районної радиДонецької областіСвітлана КУДРЯВИХНачальник відділу правового забезпеченнята з питань комунальної власностівиконавчого апарату Бахмутської районноїради Донецької областіОлексій СКЛЯРНачальник відділу з загальних питаньта кадрової роботи виконавчого апаратуБахмутської районної ради ДонецькоїобластіІрина ПЕТРУКЗаступник голови Бахмутської районноїради Донецької області Людмила ГАЗІНАГолова постійної комісії з питаньсоціально-економічного розвитку району,підприємництва та малого бізнесу,бюджету і фінансів Бахмутської районноїради Донецької областіОлексій ТКАЧЕНКОКеруючий справами виконавчогоапарату Бахмутської районної радиДонецької області Лариса ГЕРАСИМОВАЛИСТ РОЗСИЛКИдо рішення Бахмутської районної ради Донецької областівід «_____» __________ 2022 року №________«Про умови оплати праці посадових осіб виконавчого апаратуБахмутської районної ради Донецької області»Відділ бухгалтерської служби виконавчого апарату Бахмутської районної ради Донецької області – 1 примірникБахмутська районна радаДонецької областіПро розгляд на сесії районної радипитання «Про умови оплати праціпосадових осіб виконавчого апаратуБахмутської районної радиДонецької області»Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», керуючись частиною тринадцятою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 6 частини другої статті 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», статтею 17 Регламенту Бахмутської районної ради Донецької області 8 скликання, затвердженого рішенням районної ради від 08 грудня 2020 року № 8/2-9 (зі змінами), прошу розглянути на сесії районної ради питання «Про умови оплати праці посадових осіб виконавчого апарату Бахмутської районної ради Донецької області».При цьому направляю підготовлений і погоджений в установленому порядку проект рішення районної ради з порушеного питання з відповідними матеріалами.Доповідач - керуючий справами виконавчого апарату районної ради Герасимова Л.С., час доповіді - до 5 хв.Додатки на ___ аркушах.Депутат Бахмутської районної радиДонецької області 8 скликання Олексій ТКАЧЕНКОПояснювальна запискадо проекту рішення Бахмутської районної ради Донецької області«Про умови оплати праці посадових осіб виконавчого апаратуБахмутської районної ради Донецької області»Постановою Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» передбачено, що умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються органом місцевого самоврядування виходячи з умов оплати праці, встановлених цією постановою, і схем посадових окладів, визначених в її додатках.  Згідно частини другої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районні ради можуть розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання, віднесені до їх відання цим та іншими законами.Частиною тринадцятою статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися депутатом районної ради.З урахуванням викладеного, цим проектом рішення ради пропонується визначити умови оплати праці посадових осіб виконавчого апарату Бахмутської районної ради Донецької області відповідно до Кодексу законів про працю України, Бюджетного кодексу України, статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами).Головний бухгалтер відділу бухгалтерськоїслужби виконавчого апарату Бахмутськоїрайонної ради Донецької області Юлія БАРНИЧ